BẢNG GIÁ ĐẶT BANNER QUẢNG CÁO


 

CÁC VỊ TRÍ ĐẶT BANNER

BANNER VỊ TRÍ HEADER – KÍCH THƯỚC 1200×278


 

BANNER VỊ TRÍ 2 SLIDER – KÍCH THƯỚC 1024×378 VÀ 1200X121


 

BANNER2  VỊ TRÍ SIDEBAR – KÍCH THƯỚC 120X540